Expertisecentrum Anderstaligen Emmen

Meedoen op school begint met taal. Zonder de Nederlandse taal te beheersen kunnen kinderen nauwelijks deelnemen aan het onderwijs. Voor anderstalige kinderen is het daarom erg belangrijk om eerst de taal te leren. Voor deze groep kinderen is het ECA. Op het ECA gaat de meeste aandacht uit naar het leren van de Nederlandse taal.

Versnellen in de leerstof

Veel van onze leerlingen hebben naast een taalachterstand ook een achterstand op het gebied van leren. Wij helpen hen deze achterstand zo snel mogelijk in te lopen. Voor uw kind maken wij een individueel ontwikkelingsperspectief.

Zorg voor uw kind
Uw kind wordt gevolgd met behulp van methodegebonden toetsen en toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem. Het functioneren van alle leerlingen van de school wordt besproken met de intern begeleider.

© 2019 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden